Referanser

"Det aller viktigste for oss i Gjensidige er at kundene våre er trygge og fornøyde. Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle og forbedre produktene og tjenestene vi leverer. Som et ledd i å bli bedre har vi valgt å bruke Stamina Census til å måle personaltilfredshet i Gjensidige. Stamina Census har en vitenskaplig tilnærming og gir svært god oppfølging. De fyller med god margin de kravene vi stiller til vår leverandør på dette området."

Tor Hansson, HR-utvikler Gjensidige

 

”Hurtigruten tok i bruk Census` MTM i 2009, og bygde opp kompetansen internt fra starten av. I løpet av 3-4 år har vi trinnvis utvidet undersøkelsen til å gjelde alle ansatte både på sjø og land inklusive vår globale organisasjon. Undersøkelsen har sammen med andre årlige aktiviteter en sentral plass i Hurtigrutens organisasjonsutviklingsprogram. Census leverer en undersøkelse av høy kvalitet, og sammen med deres faglige tyngde og serviceinnstilling har vi som selskap fått meget stort utbytte av arbeidet.”

Tore Sivertsen, HR Advisor, Hurtigruten ASA

 

”Vi valgte Stamina Census fordi de tilbyr en helhetlig og vitenskapelig metode for måling som del av et utviklings- og forbedringsarbeid i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Vi har møtt et miljø med høy faglighet og meget god kundeservice. Vi er meget godt fornøyd med vårt valg av leverandør.”

Dag Lervik, Personalsjef Møre og Romsdal Fylkeskommune

 

”Vi er meget fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Stamina Census og med deres leveranse av medarbeiderundersøkelsen. De er faglig sterke, profesjonelle og kundeorienterte i sitt arbeid, og vi anbefaler de gjerne.”

Paal Thoresen Administrasjonsdirektør,
Pia Madsen Administrasjonssjef,  Sektor Eiendomsutvikling

 

”Vi er veldig fornøyd med måten Stamina Census har gjennomført og fulgt opp leveransen av medarbeiderundersøkelsen (MTM) hos oss. Med sin faglighet, vitenskaplige forankring og evne til kompetanseoverføring har de gjort medarbeiderundersøkelsen til et godt verktøy for ledelse og organisasjonsutvikling.  Vi opplevde at deres medarbeidere er dedikerte og profesjonelle i kundekontakten og at henvendelsene blir raskt og godt håndtert. Vi anbefaler dem på det varmeste.”

Tove Merete Hagen, HR-sjef, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

“SHT har benyttet Stamina Census i en krevende endringsprosess. Dette var medvirkende til en positiv utvikling av organisasjonen. “

William J. Bertheussen, Direktør Kirsten Mulligan, Avdelingsdirektør Statens Havarikommisjon for Transport (SHT)

 

"Stamina Census har hatt ansvaret for gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen hos oss hvert år siden 2008. Vi er meget godt fornøyd med arbeidet de gjør for oss, med deres faglige profesjonalitet og den helhetlige metodikken de har for  gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen har stor verdi for oss som verktøy i arbeid med ledelses- og organisasjonsutvikling i RiksTV."

Christian Birkeland, Adm.dir/CEO, RiksTV AS

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av