Arbeidsmiljø i grenseland

KURS - Arbeidsmiljø i grenseland - 3 timer

Vi er alle ansvarlige for å bidra til et godt og påregnelig arbeidsmiljø i egen virksomhet

 

Innhold:

  • Hvilke lover og regler gjelder for et arbeidsmiljø
  • Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har arbeidsgiver / ledere
  • Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har medarbeidere
  • Rolleavklaringer
  • Hvordan kan du bidra til å forebygge og håndtere uheldige forhold og hendelser (konflikter, mobbing og trakassering)

 

Deltakere:

  • Arbeidsgivere og ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR- og HMS-personell og medarbeidere

 

Pris:

  • Kr 15.000,- eks mva.

Leveres av org.psykologer / kliniske psykologer hos Census

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt – tilpasset bedriftens behov

Ta kontakt for informasjon

KONFLIKTER OG KONFLIKTHÅNDTERING

Klikk for å laste ned som PDF – be om faglig bistand før konflikten kommer for langt

Konflikter er ubehagelige og ofte vanskelige å håndtere for ledere. Av og til kan de selv være en del av problemstillingen. Som regel ber ledere om faglig bistand først når konflikten har nådd et unødvendig høyt nivå.

Les mer …

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av